48η Δημοπρασία

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 

Ώρα 12:00' 

 

 

 Εάν θέλετε μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή σας τους καταλόγους της Δημοπρασίας μας πατώντας τις παρακάτω εικόνες

Auction 48 - A      Auction 48 - D

Πρώτος κατάλογος                       Δεύτερος κατάλογος

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους καταλόγους της Δημοπρασίας μας 
σε μορφή PDF πατώντας στις παρακάτω εικόνες:

  Auction 48 - A 
Πρώτο Μέρος

Auction 48 - A
Δεύτερο Μέρος

Auction 48 - C
Τρίτο Μέρος

Auction 48 - D
Τέταρτο Μέρος - ART