Δημοπρασία 39

2 & 3 Ιουλίου 2016 

  

Μέρος Α'                       Μέρος Β'