44η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

 

7 & 8 Οκτωβρίου 2017  

  

Μέρος Α'                                Μέρος Β'                                           ART