46η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

 

16 - 17 Δεκεμβρίου 2017  

        

 Μέρος Α'                                    Μέρος Β'                                     ART