47η Δημοπρασία

Σπάνιων Βιβλίων, Τεκμηρίων, Συλλεκτικών αντικειμένων,
Λιθόγραφων, Χαρακτικών, Λαϊκής Τέχνης, Φιλελληνικών & Έργων τέχνης

 

Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 

Ώρα 12:00' 

Βιβλία, Έντυπα & Κάρτ-ποστάλ

Πρώτο Μέρος 
Βιβλία, Έντυπα & Κάρτ-Ποστάλ


Τεκμήρια, Φωτογραφίες, Χάρτες & Συλλεκτικά αντικείμενα

Δεύτερο Μέρος 
Τεκμήρια, Φωτογραφίες, Χάρτες
Αντίκες & Συλλεκτικά Αντικείμενα

Λιθόγραφα, Χαρακτικά, Κοσμήματα, Φιλελληνικά & Παραδοσιακές Ενδυμασίες

Τρίτο Μέρος 
Χαρακτικά, Κοσμήματα,
Παραδοσιακές Ενδυμασίες
&  Φιλελληνικά 

Έργα Τέχνης

Τέταρτο Μέρος 
Έργα Τέχνης


 

 Εάν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τους καταλόγους της Δημοπρασίας μας
σε μορφή PDF πατώντας στις παρακάτω εικόνες:

Auction 47 - A   Auction 47 - B