Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας - K.Σπ.Στάικος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: K. Σπ. Στάικος
Αθήνα 1989
ΣΧΗΜΑ: 25 x 32 cm.
ΣΕΛΙΔΕΣ: 600
75  Α/Μ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ
ISBN: 960-86805-5-7

Τιμή: 60€

Προβάλλεται η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων και η συμβολή τους στην πνευματική Αναγέννηση της Δύσης αλλά και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, καθώς και ο γενικότερος ρόλος που έπαιξαν στην εδραίωση του ουμανισμού, ενώ αναδεικνύεται και ο κύκλος των μαθητών τους, οι οποίοι εκπροσωπούν τους πιο σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων στη Δύση. Η Χάρτα τυπώθηκε με τη μέθοδο της μονοτυπίας σε ειδικό χαρτί και με περίτεχνη βιβλιοδεσία. Συνοδεύεται από χάρτη της Ευρώπης με όλα τα ελληνικά τυπογραφικά σήματα.