Page 8 - frattis auctions | Auction 49
P. 8

1. Ελληνική Λογοτεχνία       0037         0038         0039         0040         0041

              0037 ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΤΑ­ΒΛΕΦΑΡΑ­1914­-­1917.­Αθήνα,­Ι.­Ν.­Σιδέρης.­8ο,­σ.­182.­
                 Αρχικά­εξώφυλλα.­                             20 - 30
              0038 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Ο­ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ.­Αθήνα,­1954.­8ο,­σ.16.­Ανάτυπο­από­το­περι-
                 οδικό­“Αγγλοελληνική­Επιθεώρηση”.­Αριθμημένο­αντίτυπο­(15/50).­Αφιέρωση­του­συγγρα-
                 φέα.­Αρχικά­εξώφυλλα.­                          70 - 100
              0039 ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΚ­ΤΟΥ­ΠΛΗΣΙΟΝ.­Αθήνα,­Ίκαρος,­1998.­8ο,­σ.­86.­ΠΡΩΤΗ­ΕΚΔΟ-
                 ΣΗ.­Άκοπο­και­αξάκριστο­αντίτυπο.­Αρχικά­εξώφυλλα.­            20 - 30
              0040 ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΥΤΙΚΑ­ΤΗΣ­ΛΥΠΗΣ.­Αθήνα,­Ίκαρος,­1995.­8ο,­σ.­32.­ΠΡΩΤΗ­ΕΚΔΟ-
                 ΣΗ.­Άκοπο­αντίτυπο.­Αρχικά­εξώφυλλα.­                   20 - 30

              0041 ΖΕΗ ΑΛΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ­ ΦΩΝΗ.­ Πέντε­ διηγήματα­ με­ ζωγραφική­ της­ Μαριλίτσας­ Βλαχάκη.­
                 Αθήνα,­Καστανιώτης,­1996.­4ο,­σ.­80.­Αριθμημένο­αντίτυπο­(Νο.11)­και­υπογεγραμμένο­
                 από­τη­συγγραφέα­και­τη­ζωγράφο.­Αρχικά­εξώφυλλα.­            20 - 30
       0042     0042 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΙΛΗ Η­ΓΥΝΑΙΚΑ­ΠΟΥ­ΧΑΘΗΚΕ­ΚΑΒΑΛΑ­ΣΤ’­ΑΛΟΓΟ.­Αθήνα,­Αστέρι,­1981.­
                 8ο,­σ.­116.­ΠΡΩΤΗ­ΕΚΔΟΣΗ,­αρχικά­εξώφυλλα.­                20 - 30
              0043 ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.­Αθήνα,­Αετός,­1951,­8ο,­σ.­61.­ΠΡΩΤΗ­ΕΚΔΟΣΗ,­αξάκριστο­
                 αντίτυπο,­αρχικά­εξώφυλλα,­αφιέρωση­του­συγγραφέα.­            20 - 30

              0044 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ­ΘΡΗΝΟΣ­(πεζογραφήματα).­Αθήνα,­Κέδρος,­1980.­8ο,­σ.­
                 162.­ΠΡΩΤΗ­ΕΚΔΟΣΗ.­Αρχικά­εξώφυλλα.­                   20 - 30
              0045 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΠΟΙΗΜΑΤΑ.­Β’­έκδοση.­Αθήνα,­Ίκαρος,­1948.­8ο,­σ.200.­Αρχικά­εξώφυλ-
                 λα.­                                   30 - 40
              0046 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΠΡΟΣ­ΤΟΝ­ΑΝΤΙΟΧΟΝ­ΕΠΙΦΑΝΗ.­Τυπωμένο­στα­τυπογραφικά­κατα-
                 στήματα­Κασιμάτη­και­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1926.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστε-
                 ρά.­                                   40 - 50
              0047 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΑΝΝΑ­ΔΑΛΑΣΣΗΝΗ.­Τυπωμένο­στα­τυπογραφικά­καταστήματα­Κασιμάτη­
                 και­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­4­Ιανουαρίου­1927.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­ ­
       0043                                             40 - 50
              0048 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΕΝ­ΔΗΜΩ­ΤΗΣ­ΜΙΚΡΑΣ­ΑΣΙΑΣ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµα-
                 τα­Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­30­Μαρτίου­1926,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­
                 αριστερά.­                                40 - 50       0044         0045         0046         0047         0048
    6                                             frattis auctions
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13