Page 9 - frattis auctions | Auction 49
P. 9

1. Ελληνική Λογοτεχνία       0049         0050         0051         0052         0053

    0049 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. Η­ΑΡΡΩΣΤΙΑ­ΤΟΥ­ΚΛΕΙΤΟΥ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­
      Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­10­Φεβρουαρίου­1926,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­
      αριστερά.­                                40 - 50
    0050 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΘΕΑΤΡΟΝ­ΤΗΣ­ΣΙΔΩΝΟΣ­(400­Μ.­Χ.).­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­κα-
      ταστήµατα­Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1926,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αρι-
      στερά.­                                  40 - 50

    0051 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΙΕΡΕΥΣ­ΤΟΥ­ΣΕΡΑΠΙΟΥ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κα-
      σιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1929,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­ 40 - 50
    0052 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΜΕΣΑ­ΣΤΑ­ΚΑΠΗΛΕΙΑ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κασι-
      µάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1929,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­ 40 - 50
    0053 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ­Ο­ΤΥΑΝΕΥΣ­ΕΝ­ΡΟΔΩ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­κα-
      ταστήµατα­Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια­1929,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστε-  0054
      ρά.­                                   40 - 50

    0054 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΑΠΟ­ΥΑΛΙ­ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κα-
      σιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1929,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­ 40 - 50
    0055 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΣΤΟ­ΠΛΗΚΤΙΚΟ­ΧΩΡΙΟ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κα-
      σιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1929,­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­ 40 - 50
    0056 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΓΙΑ­ΤΟΝ­ΑΜΜΟΝΗ,­ΠΟΥ­ΠΕΘΑΝΕ­29­ΕΤΩΝ,­ΣΤΑ­610.­Τυπωµένο­στα­
      τυπογραφικά­ καταστήµατα­ Κασιµάτη­ &­ Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­ 1921.­ 8ο,­ μονόφυλλο.­ Μικρή­
      τρύπα­πάνω­αριστερά.­                           40 - 50
    0057 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΕΝ­ΠΟΛΕΙ­ΤΗΣ­ΟΣΠΟΗΝΗΣ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­
      Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1921.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­40 - 50

    0058 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ­ΤΟΥ­ΙΑΣΩΝΟΣ­ΚΛΕΑΝΔΡΟΥ­ΠΟΙΗΤΟΥ­ΕΝ­ΚΑΜΜΑΓΗ-
      ΝΗ­595­Μ.­Χ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κασιµάτη­&­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­
      1924.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­             40 - 50    0055
    0059 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΗΔΟΝΗ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κασιµάτη­&­Ιωνά.­
      Αλεξάνδρεια,­1922.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­       40 - 50

    0060 ΚΑΒΑΦΗΣ Κ., Π. ΚΑΤΩ­ΑΠ’­ΤΟ­ΣΠΙΤΙ.­Τυπωµένο­στα­τυπογραφικά­καταστήµατα­Κασιµάτη­
      &­Ιωνά.­Αλεξάνδρεια,­1921.­8ο,­μονόφυλλο.­Μικρή­τρύπα­πάνω­αριστερά.­   40 - 50       0056         0057         0058         0059         0060
    frattis auctions                                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14