Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Μαρκησίας Λαγανά

Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Μαρκησίας Λαγανά

ISBN-13: 978-618-5141-45-5

Τιμή: 150€
31.0 x 23.0 cm, 776 σελ.

Είναι γνωστό πως από την περιδιάβαση στους τίτλους και στους τόμους μιας βιβλιοθήκης έχουμε τη δυνατότητα να συνάγουμε ποικίλα συμπεράσματα – κυρίως τις προθέσεις, τις επιδιώξεις, τον τρόπο σκέψης, τα ενδιαφέροντα, την ιδιοσυστασία αυτού που τη συγκρότησε. Ακόμη, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα κίνητρά του, την έννοια και τη σημασία που αποκτά αυτή η συλλογή βιβλίων, όπως τις τάσεις ως προς τη συλλογή βιβλίων που επικρατούν ανά εποχή. Άλλωστε, συχνά το περιεχόμενο μιας βιβλιοθήκης μάς οδηγεί σε ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση του κατόχου της – η βιβλιοθήκη ως τεκμήριο βίου και βιογραφίας.

Στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη και στον συγκεκριμένο κάτοχο δεν θα ανιχνεύσουμε μόνον στοιχεία τα οποία προσιδιάζουν σε έναν απλό συλλέκτη και σε μιαν ανάλογη μεθοδολογία, βάσει της οποίας συγκροτούνται ενότητες βιβλίων. Στη δεδομένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε κυρίως με έναν βιβλιόφιλο λόγιο και λιγότερο με έναν βιβλιόφιλο συλλέκτη. Ο Γεώργιος Λαγανάς, τη συγκρότηση της βιβλιοθήκης του, τα σαράντα χρόνια που καταγίνεται με αυτήν, τη μετέτρεψε σε σκοπό και έργο ζωής. Στη βιβλιοθήκη του συνυπάρχει πληθώρα συγγραφέων αρχαίας ελληνικής και λατινικής φιλολογίας (αρκετές πρώτες εκδόσεις), σπάνια και δυσεύρετα βιβλία Διδασκάλων του Γένους, γενικότερα του Διαφωτισμού, φιλελληνικά φυλλάδια και βιβλία περί την Επανάσταση του 1821 κ.λπ. Ενδεικτικά, όσον αφορά την πληρότητα επιμέρους ενοτήτων, σε αυτήν συναντάται σχεδόν σώμα των έργων του Αδαμαντίου Κοραή, του Μανουήλ Γεδεών, του Émile Legrand κ.ά., αλλά και μοναδικών γνωστών, μέχρι σήμερα, αντιτύπων, λ.χ. του Χριστόδουλου Ευσταθίου ή Παμπλέκη κ.ά.

Κι έτσι, σήμερα στο «Ψυχής ιατρείον», όπως ο ίδιος ονοματίζει τον χώρο όπου έχει συγκροτηθεί η βιβλιοθήκη του, εκατοντάδες πολύτιμων, σπάνιων, δυσεύρετων και μοναδικών τόμων αναπαύονται στα βαρυφορτωμένα ράφια. Πολυτελείς εκδόσεις με βαρύτιμες σταχώσεις αλλά και ταπεινά φυλλάδια (αυτά τα τελευταία αποτελούσαν πάντοτε τα προσφιλή αποκτήματα του κατόχου τους). Τα βιβλία, γύρω στις 3.000 τόμους, σπανιότατα και δυσεύρετα κατά κανόνα, τοποθετημένα στα ράφια των βιβλιοθηκών του, πορεύονται στον χρόνο, ενάντια στη φθορά και στη λήθη που αυτός επιφέρει, μες στη μοναχικότητα –του βιβλίου αλλά και του φιλόβιβλου– και στη μυστικιστική σιωπή. Φαινομενικά, ωστόσο: Γιατί βρίσκονται σε έναν αδιάκοπο και αδιατάρακτο διάλογο μεταξύ τους, όπως και με τον κτήτορά τους – πέντε αιώνες τυπογραφικής τέχνης παρελαύνουν στις χιλιάδες σελίδες τους.